De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Referenties

Summa Zorg

Summa Zorg

Al twee jaar werken wij, Summa Zorg, samen met Subliem Ondernemen aan de uitdagingen voor de toekomst van de zorg en het zorgonderwijs. Summa Zorg biedt onderwijs aan MBO-ers in de zorgsector. Het is onze uitdaging studenten arbeidsmarktrelevant op te leiden. In de grote turbulentie in de zorgwereld vraagt dat om een heldere visie, om omgaan met onzekerheden, om het begeleiden van grote veranderingen, om initiatief en lef en om samen werken met partners uit verschillende branches.

Het Noord Brabants Museum

In mei 2013 opende het vernieuwde en sterk uitgebreide Noordbrabants Museum, een museum van landelijke allure met een hoog ambitieniveau en met meer activiteiten dan ooit tevoren. Voorafgaand aan de heropening is lang stilgestaan bij de vraag naar het toekomstig functioneren van onze organisatie Hoe realiseren we onze ambities met een nieuwe en grotere organisatie, terwijl we tegelijkertijd de bestaande goede en informele sfeer in stand houden? En kunnen we verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen en een onnodige uitbreiding van de hiërarchie voorkomen?

Erfgoed Brabant

Het traject met Subliem Ondernemen bestond uit een aantal ‘Op-de-koffiesessies’ met de directie, waarin actuele vraagstukken besproken werden, gedrag gespiegeld en mogelijke vervolgstappen werden vastgesteld. Verder was er een individueel programma voor de projectleiders. Wij hebben dit als leerzaam en plezierig ervaren. Helga en Pieter zorgden voor een open en veilige sfeer.

Persoonlijke referenties

Voor persoonlijke referenties klik op onderstaande links:

Pieter Schendstok
Helga Janssen