De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Energienetbeheerder Enexis

De uitdaging

Ik had geen zorgen over de operatie van deze dag of maand. Prachtige scores op de BBSC maar het vraagt momenteel ontzettend veel sturing en richting. Met nieuwe processen in de markt in de komende jaren zou dit ontzettend veel inspanning vragen van mij en de managers en wij werden geacht alles te weten. Tevens werd de klant binnen Enexis als steeds belangrijker ervaren wat ook eisen zou gaan stellen aan de creativiteit en zelfredzaamheid van de organisatie. Van sturen naar besturen, aan het stuur zitten zonder je zorgen te hoeven maken over de uitvoering. En mijn eigen ambitie: MKV de afdeling waar een ieder wil werken, het voorbeeld voor Enexis.

Waarom Subliem Ondernemen

Deze hulpvraag hebben wij uitgezet bij drie partijen, waarbij wij uiteindelijk hebben gekozen voor Subliem Ondernemen. De belangrijkste redenen:

 • Geen testen en trajecten van de menukaart
 • Sterk inlevingsvermogen in de organisatie
 • Senioriteit en ervaring
 • Sterke koppeling tussen de bedrijfsmatige en zachte kant
 • Durf om het anders te doen
 • Willen conformeren aan eindresultaat

Resultaat

Ik had niet kunnen bedenken dat het programma van Subliem Ondernemen binnen 9 maanden zo'n impact zou hebben op onze resultaten:

 • We zijn 15 punten gestegen in het medewerkeronderzoek met betrekking tot lokaal leiderschap
 • Op facilitering van het werk door de teammanager zijn we 10 punten gestegen (schaal 0-100)
 • Door creatiever denken door medewerkers zijn wij in staat geweest 10 uitzendkrachten minder in te huren
 • 60% minder managers projectgroepen dan in 2010. Minder vergadertijd, daardoor met minder leidinggevenden meer medewerkers kunnen aansturen
 • Managers houden zich bezig met de toekomst en landelijke samenwerking

Een heel spannend traject voor ons allen: het leidde tot discussie, uitspreken van twijfel, wantrouwen en uiteindelijk tot vertrouwen. Ongewenst gedrag wordt niet meer dood gezwegen maar uitgesproken. Dat leidt tot spanningen en soms conflicten. Hier lopen wij niet voor weg. Ook hierin is Subliem Ondernemen van waarde gebleken. Zij zijn de vertrouwde haven voor managers om dit te bespreken en hier in dialoog uit te komen.

Het MT leerde elkaar beter kennen groeide naar een sterk team waar alle kwaliteiten in waren samengebracht die je als leidend team moet hebben. Dit proces is zeer creatief maar ook met een hoog resultaat bereikt. Waarbij het gezamenlijk doel en de bijbehorende kaders zijn verwoord in een aansprekend verhaal wat een ieder gelooft en kan dromen.

Remco Rooker
Manager Meetbedrijf Kleinverbruik
Enexis