De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Summa Zorg

Summa Zorg

Al twee jaar werken wij, Summa Zorg, samen met Subliem Ondernemen aan de uitdagingen voor de toekomst van de zorg en het zorgonderwijs. Summa Zorg biedt onderwijs aan MBO-ers in de zorgsector. Het is onze uitdaging studenten arbeidsmarktrelevant op te leiden. In de grote turbulentie in de zorgwereld vraagt dat om een heldere visie, om omgaan met onzekerheden, om het begeleiden van grote veranderingen, om initiatief en lef en om samen werken met partners uit verschillende branches. Subliem Ondernemen denkt creatief en intensief met ons mee, begeleidt ons in uitdagende en omvangrijke innovatieprojecten, schakelt haar eigen netwerk in, waar relevant, en attendeert ons op kansen die langskomen. Ook wijst Subliem Ondernemen ons op een constructieve, kritische wijze op hiaten in ons proces.

Met name omdat Pieter een heel andere achtergrond (marketing, commercie) heeft dan wij, in zorg en onderwijs, ontstaan nieuwe inzichten, die leiden tot een mooie co-creatie, die zo aansprekend is voor externe partners dat ze graag willen participeren in onze ontwikkeling.

Ik geniet nog steeds van het samen met Subliem Ondernemen uitdagingen aangaan, visie ontwikkelen, uitdragen en implementeren!

Hilde Meijs
Directeur Summa Zorg