De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Het Noord Brabants Museum

In mei 2013 opende het vernieuwde en sterk uitgebreide Noordbrabants Museum, een museum van landelijke allure met een hoog ambitieniveau en met meer activiteiten dan ooit tevoren. Voorafgaand aan de heropening is lang stilgestaan bij de vraag naar het toekomstig functioneren van onze organisatie Hoe realiseren we onze ambities met een nieuwe en grotere organisatie, terwijl we tegelijkertijd de bestaande goede en informele sfeer in stand houden? En kunnen we verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen en een onnodige uitbreiding van de hiërarchie voorkomen?

Samen met Subliem Ondernemen heeft het managementteam uitvoerig aandacht besteed aan deze vragen. Op basis van brainstormsessies en gesprekken met leidinggevenden en medewerkers zijn we gekomen tot een heldere organisatiestructuur, die recht doet aan de informele en gastvrije sfeer die ons museum kenmerkt, waarbij sprake is van optimaal gedragen kaders en uitgangspunten. Wij zijn Subliem Ondernemen bijzonder erkentelijk voor hun prettige en professionele ondersteuning.

dr. Charles de Mooij
directeur