De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Organisatie

Subliem Ondernemen is een team van pragmatische en praktijkervaren experts opgezet door Helga Janssen en Pieter Schendstok. Beiden vanuit hun eigen achtergrond houden zij zich bezig met hetzelfde vraagstuk: ‘Hoe krijg je organisaties en hun mensen ondernemend om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan?’

Expertise Pieter Schendstok:     o.a. visie, strategie, marketing
Expertise Helga Janssen:           o.a. profilering, samenwerking, communicatie

Pieter vanuit zijn bedrijfseconomische achtergrond aangevuld met een coachopleiding bij Motivation Management International (MMS) en Helga vanuit haar mensgerichte achtergrond bij het Pieter Baan Centrum en haar Bachelor in Management & Organisatie. Beiden hebben elk ruim 20 jaar werkervaring opgedaan op de werkvloer, op de weg en op hoofdkantoren. Enkele bedrijven waar Helga en Pieter voor gewerkt hebben zijn Philips, Lavazza, FUJIFILM Manufacturing Europe, Summacollege, Hurks van der Linden, Bostik, Ricoh, Erfgoed Brabant, Enexis, vele MKB bedrijven en organisaties in de culturele en zorgsector.
 

Het samenbrengen van deze kennis en ervaring heeft geleid tot de ontwikkeling van het 4Processenmodel® .
Werken volgens dit model staat garant voor een totaalaanpak waarbij aandacht is voor organisatie en mens, zowel intern als extern gericht. Hiermee helpt Subliem Ondernemen u vooruit om uw doelen te realiseren.

Visie

De steeds sneller veranderende wereld vraagt om permanente veranderingsgerichtheid, het besef van wederzijdse afhankelijkheid en loyaliteit. Hierbij dient een helder en aansprekend toekomstperspectief vertaald te worden naar operationele resultaten. Mensen zijn pas bereid te veranderen als ze begrijpen wat er van hen gevraagd wordt en als ze enthousiast worden om dit ook te gaan doen.

Missie

Subliem Ondernemen brengt managers en hun team in positie om vanuit de menskant sneller hun doelen succesvol te realiseren. Waarbij wij ondersteunen om ondernemendheid samen te laten gaan met enthousiasme en betrokkenheid.

Hoe wij werken

  • Met respect voor de identiteit en de geschiedenis van uw organisatie, bestaande processen en reeds geïnitieerde acties
  • Open en transparant
  • Resultaatgericht
  • Ervarings- en praktijkgericht
  • Richtinggevend

Kernthema’s van Subliem Ondernemen

  • Inspirerend
  • Resultaatgericht
  • Doen

Geschiedenis

Subliem Ondernemen is afgeleid van het gedachtegoed van Longinus, een anoniem gebleven Griekse schrijver uit de eerste eeuw na Christus. Hij gaf aan dat er twee kwaliteiten vereist zijn om het sublieme effect bij de lezer te bereiken. Namelijk:

  • het vermogen om grote gedachten te vormen
  • de felle en bezielde emotie

Vrij naar Longinus: "De geestelijke grootheid en de felle hartstochten van de schrijver zijn essentieel om tot sublieme teksten te komen. Het Sublieme ontstaat precies daar waar de schrijver op voortreffelijke en weergaloze wijze zijn grote gedachten en bewogen hartstochten weet over te brengen op zijn publiek. Het Sublieme gaat dan ook gepaard met passievolle geestrijke wisselwerking tussen schrijver, tekst en publiek. Zo brengt het Sublieme de hartstochten in beweging en verheft het de geest." Want, zo stelt Longinus:"onze ziel verheft zich, onwillekeurig, door wat werkelijk Subliem is. Ze neemt een hoge vlucht en wordt van vreugde vervuld, vreugde en trots, alsof ze wat ze hoorde zelf heeft gemaakt."

In alles wat Subliem Ondernemen organiseert, ligt bovengenoemd gedachtegoed ten grondslag.