De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Erfgoed Brabant

Vanaf 2013 is Erfgoed Brabant, de provinciale steuninstelling voor erfgoed, zich gaan omvormen tot een gedeeltelijke projectorganisatie die op maat het Brabantse erfgoedveld kan bedienen.  Hierdoor kan Erfgoed Brabant straks, naast een vast team van allrounders, beschikken over de flexibele slagkracht die nodig is om de bijgestelde ambities waar te maken. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd. De komende jaren maken we een omslag naar het werken in projectteams met een eigen verantwoordelijkheid. We steken daarom veel aandacht en energie in het opleiden van de medewerkers. Zo hebben de nieuw benoemde projectleiders een training op maat gekregen, waardoor zij hun nieuwe rol effectiever vorm kunnen geven. Gedurende dit proces hebben we ook gebruikgemaakt van de ondersteuning van Subliem Ondernemen. Deze bestond uit een aantal ‘Op-de-koffiesessies’ met de directie, waarin actuele vraagstukken besproken werden, gedrag gespiegeld en mogelijke vervolgstappen werden vastgesteld. Verder was er een individueel programma voor de projectleiders, waarin ze middels het 4Processenmodel (en de bijbehorende 8 managementvaardigheden) kritisch hebben gekeken naar hun eigen houding en gedrag passend bij hun nieuwe rol. Persoonlijke conclusies hebben zij in een teammeeting gepresenteerd aan collega’s en directie. Het traject met Subliem Ondernemen hebben wij als leerzaam en plezierig ervaren. Helga en Pieter zorgden voor een open en veilige sfeer.