De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Hurks van der Linden

De uitdaging

Opleidingstraject ter verbetering van de kwaliteit van middenkader: een betere tevredenheid van onze klanten en beter ondernemerschap bij deze groep medewerkers.

Resultaat

Medewerkers hebben hun eigen kracht leren kennen en hun veranderingsbereidheid is vergroot. Daarmee zijn ze beter toegerust in hun dagelijkse werk invulling te geven aan de kernwaarden (persoonlijk, professioneel en grensverleggend) van de organisatie.

Ing. F.G.C.M. (Frank) Bouwmans
Directeur Hurks van der Linden