De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Maatwerk

Subliem Ondernemen heeft geen standaard antwoorden. Wij passen onze dienstverlening specifiek aan uw behoefte(n) aan. En leveren dus altijd maatwerk. Wij beseffen dat standaard programma’s niet altijd  volledig aansluiten bij uw specifieke vraag. Vandaar dat wij u graag een globaal idee geven van de eventuele mogelijkheden.

Denk bijvoorbeeld aan de laagdrempelige ´kom op de koffiesessie´ voor management: stilstaan, reflecteren, focussen en doelgericht vooruit. Of wellicht ons 'praktijkgericht leerprogramma' voor directie en/of middenmanagement. Opdoen van succesvolle praktijkervaringen. Voordoen, meedoen, zelf doen, laten doen. Voor afdelingen en organisaties verzorgen we volledige transitietrajecten. Wij houden hierbij altijd rekening met de identiteit en de geschiedenis van uw organisatie, bestaande processen en reeds geïnitieerde acties. Lees hieronder meer en kijk bij onze referenties voor al eerder bereikte resultaten.


Soepel en snel implementeren

Zakelijk of persoonlijk onder druk?


Ontbijtsessie BMD High Level Structure

ISO-normen nieuwe stijl, met de High Level Structure (HLS) als rode draad: dat het onderwerp leeft, bleek wel uit de grote opkomst tijdens de BMD-ontbijtbijeenkomst op 24 september jl. Met meer dan 40 deelnemers werd kort stilgestaan bij de theorie. Vervolgens kwam de implementatie van HLS aan bod: hoe snel kan het, wat moet er veranderen aan de aanpak, maar vooral aan de mensen?

Gastspreker Pieter Schendstok van Subliem Ondernemen stond uitgebreid stil bij deze veranderende rol. In zijn inspirerende presentatie liet hij zien hoe de KAM-coördinator bijvoorbeeld perspectief kan bieden door kaders en  prioriteiten te stellen en dat inspireren en bezieling onmisbare factoren zijn. Kritisch naar jezelf kunnen kijken, makkelijk contact maken, van elkaar leren en verantwoordelijkheid geven zijn eveneens kwaliteiten die een KAM-coördinator voor zijn nieuwe rol moet ontwikkelen.
http://www.bmdzuid.nl/grote-opkomst-bmd-ontbijtbijeenkomst-hls/

Organisatie

Wij brengen managers en leidinggevende in positie om een verbeterproces efficiënt en succesvol uit te rollen. Waarbij we ondernemendheid samen laten gaan met enthousiasme en betrokkenheid. We doen dat aan de hand van het 4Processenmodel en het onderstaand stappenplan.

Wat levert de investering op / KPI:

 • Kwaliteit van management / (lokaal) leiderschap & klanttevredenheid
 • Kwaliteit van personeel / Medewerkers tevredenheid & samenwerking
 • Openheid en actie georiënteerd /Effectiviteit en snelheid
 • Ondernemendheid en innovatie /Kostenbesparingen en vernieuwing
 • Lange termijn oriëntatie /Klantrelaties, partnerships, doorstroom medewerkers

Lees hier wat onze klanten hierover zeggen.

Oriënterende afspraak? We komen graag naar u toe.

Team

Subliem Ondernemen zegt niet hoe het moet. U - als leidinggevende of manager - gaat het zelf doen. Wij gaan u echter wel uitdagen de voor u meest passende vorm van inspireren en leidinggeven te vinden. Hoe krijgt u een gemotiveerd, betrokken en proactief team van mensen? Mensen die niet klagen maar met nieuwe ideeën komen. Mensen die niet hun hakken in het zand zetten bij veranderingen, maar juist een constructieve bijdrage leveren aan de nieuwe koers. Dáár kunnen wij u en uw team bij helpen.

Wat levert het op:

 • Betere planning en tijdallocatie
 • Focus op de juiste dingen
 • Focus op hoe dingen verbeterd kunnen worden
 • Slimmer teamwork door betere communicatie en leiderschap
 • Resultaat boeken precies daar waar u het wilt
 • Vertrouwen en loyaliteit van zowel klanten als medewerkers

Individueel

Als u wilt dat uw medewerkers in beweging komen onderneemt u nu zelf actie. Als leidinggevende bent u een rolmodel. Uw medewerkers kunnen het niet alleen. Subliem Ondernemen zorgt ervoor dat u als ondernemer of leidinggevende efficiënt en effectief bent. Daadwerkelijk verandering teweegbrengt.

Wij bieden u o.a.:

 • Inspirerende (thema)bijeenkomsten
 • Individuele begeleiding op de 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid
 • Ondersteuning en advisering bij het opzetten van een verbeterprogramma rondom het ontwikkelen van verandergerichtheid, ondernemendheid en innovatiekracht

We plannen graag een afspraak met u. En garanderen dat het uurtje dat u in ons gesprek investeert absoluut de moeite waard zal blijken. Ik wil graag een afspraak maken.