De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Doel

Permanente veranderingsgerichtheid

Subliem Ondernemen brengt managers en hun team in positie om vanuit de menskant sneller hun doelen succesvol te realiseren. Waarbij wij ondersteunen om ondernemendheid samen te laten gaan met enthousiasme en betrokkenheid.

De wereld verandert in rap tempo. De global economy en digitalisering verbinden alles en iedereen en dat creëert een steeds grotere onderlinge afhankelijkheid. We hebben te maken met een steeds sneller veranderende omgeving. Toenemende (buitenlandse) concurrentie, economische druk, veranderende wet- en regelgeving, kritische klanten met hoge verwachtingen van organisaties. De oude manier waarop wij de dingen deden, werkt niet meer. Kunnen wij het ons dan veroorloven om te doen alsof dat wel zo is? Als organisatie – als manager – zul je antwoorden moeten vinden op veranderende situaties en nieuwe onzekerheden om je concurrentiepositie veilig te stellen. Op basis van onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt innovatiesucces voor 25% verklaard door technologische innovaties (R&D, ICT etc.) en voor 75% door Sociale Innovaties (Flexibel organiseren, Slimmer werken en Dynamisch Managen).

"Sociaal innovatieve bedrijven presteren meer op innovatie (+31%), productiviteit (+21%), groeiend marktaandeel (+20%) en andere prestatiemaatstaven dan niet sociaal innovatieve bedrijven en ze hebben meer tevreden medewerkers."
(bron: Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2010-2011)

Dit doen we door